KONKURS na zdjęcie w nosidełku Hipseat!

Firma „Mavero – kochaj być rodzicem” zaprasza do Konkursu wszystkich rodziców, którzy zdrowo i wygodnie noszą swoje dzieci!

Masz nasze nosidełko biodrowe Hipseat? Zrób sobie i dziecku zdjęcie, pokazując jak spacerujecie z Hipseatem i odbierz uroczą pluszową lalkę firmy Levenya. UWAGA – Każdy wygrywa! Wystarczy wkleić zdjęcie pod postem konkursowym na facebooku. Czas trwania konkursu: 11-18 kwietnia 2017.

REGULAMIN KONKURSU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Mavero z siedzibą przy ul. Bartycka 71/55, 00-716, Warszawa

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook Mavero: https://www.facebook.com/mavero.co/

 3. Konkurs trwa od 11 do 18 kwietnia 2017.

 4. Jakiekolwiek działania związane z konkursem nie są sponsorowane, wspierane, administrowane czy powiązane z serwisem Facebook.

II WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione

 4. c) osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie następujących warunków:

 1. Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika

 2. Osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać nosidełko biodrowe Hipseat i zrobić sobie zdjęcie ze swoim dzieckiem siedzącym na nosidełku.

 3. Uczestnik jest zobowiązany wkleić wykonane zdjęcie na tablicę FanPage firmy Mavero (www.facebook.com/mavero.co) pod wskazanym postem konkursowym.

III NAGRODY

 1. Organizator przyzna każdemu uczestnikowi pluszową lalkę firmy Levenya

 2. Nagrody konkursowe nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

 3. Nagrody (rodzaj lalki) będą wysyłane losowo lub po uzgodnieniu z Uczestnikiem jeśli Organizator tak zdecyduje.

IV DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych